Back to the menu
1878-09-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-09-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About money for the resaturation of The Royal Wing.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1878-09-25 brev nr. 2 til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om penge til restaurering af Kongefløjen.
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl

I Anledning af Deres meget ærede af 13d.d.M. undlader jeg ikke at meddele, at jeg samtÿkker i, at der til Arbeiderne i Riddersalen paa Frederiksborg forskudsviis anvendes 20.000 Kroner (foruden de tidligere vedtagne 37000 Kr) af den Sum, som jeg har stillet til Disposition til Kongeflöiens Restauration, imod at disse 20000 Kroner refunderes af Kunstlotteriet efterhaanden som dette bliver istand dertil.
Hertil skal jeg föie, at jeg er rede til at udbetale de nævnte Belöb i Overensstemmelse med Deres Ønske
med 30,000 Kroner i October d. A
   -   10,000 - i November        - -
   -   17.000 - i Januar - Marts 1879.-

Ærbödigst

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet