Back to the menu
1879-10-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-10-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle;patronage;history of Denmark;
Comments: About private contributions to the Danish Museum of National History at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1879-10-13 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om private bidrag til erhvervelse af portrætter til Frederiksborg Slot..
Transskribering:


Carlsberg Mandag Middag
d 13 October 1879.

Herr Etatsraad Meldahl.

Deres Skrivelse til Museumsbestÿrelsen og til mig kom mig först i dette Øieblik i Hænde (formodentlig fordi det var paategnet V, til hvilket Postdistrict Carlsberg ikke hörer, hvorimod det uden V vilde være blevet afleveret paa mit Kontoir i Brolæggerstræde.)

Jeg maa ganske billige Deres Tanke og har strax sendt Sagen med min Anbefaling til Worsaae; kun vilde jeg ansee det for heldigere, at de forventede private Bidrag fik den Form, at Musæet modtog selve Portraiterne og ikke Penge dertil som en Gave.

Deres med Höiagtelse hengivne

J.C. Jacobsen
Archive Reference: