Back to the menu
1879-11-20
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-11-20
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About accounts concerning Frederiksborg Castle
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1879-11-20 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om regnskaber vedrørende Frederiksborg Slot.
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl

Det glæder mig af deres meget Ærede af 17d d.M. at see at der er fuld Overensstemmelse mellem Komiteens og min Bogföring og at der ikke behöves nogen Indbetaling för 1st. Marts 1880. Fra dette Tidspunct vil jeg altsaa have at betale successive indtil Udgangen af 1880. Kr 132.882 - 25 hvoraf 81,000 til Kongeflöien og 34000 som Forskud til Riddersalen og 17.882 - 25 som Gave til Riddersalen.- Hele mit Forskud vil saaledes ved Udgangen af næste Aar være 18000 + 34000 Kr.
Dersom samtlige Arbeider kunne blive fuldförte i Löbet af 1880, veed De at det vil glæde mig og jeg vil gjerne bidrage mit dertil ved i betimelig Tid at stille det ovennævnte Belöb til Komiteens Raadighed.

Med særdeles Höiagtelse

Deres ærbödige

J. C. Jacobsen

Carlsberg 20 Novbr 1879.
Archive Reference: Rigsarkivet