Back to the menu
1880-08-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1880-08-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About J. C. Jacobsens audience by Christian IX where he asked for permission to make further donations to Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1880-08-09 brev til Meldahl, rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens audiens hos Christian IX vedrørende en ny bevilling til Frederiksborg Slot;
Transskribering:


Herr Etatsraad Meldahl

For det Tilfælde, at jeg ikke skulde træffe Dem hjemme paa Fortunen, vil jeg hermed Meddele Dem, at jeg idag ved Audientzen "forelöbig" meddelte Hs Majestæt Museumsdirectionens Ønske om at Museet maatte udvides til ogsaa at omfatte Localerne i Prindsesseflöen, hvilket jeg nærmere motiverede ved Tilföining at jeg saae mig istand til og havde tilsagt Dem og Bestÿrelsen, at jeg vilde stille den fornödne Sum til Disposition til Restaurationen af Localerne i Prindsesseflöien, saafremt Hs Majestæt maatte bifalde Tanken om en saadan Udvidelse af Museet, og den dertil fornödne Udstÿring af Localerne efter en Plan

s. 2

som De havde lovet at udarbeide i nöie Overensstemmelse med Kongeflöiens. Herpaa svarede Hs Majestæt öieblikkeligt i de naadigste Udtrÿk "at han med stor Fornöielse vilde modtage og bifalde et Andragende derom fra Museumsbestÿrelsen". (hvilket jeg havde bebudet.)
Han betonede særligt Deres store Fortjenster af Slottets Restauration og af Deres Virksomhed med Uddannelse af Kunstnere og Haandværkere til dette Arbeide, som det glædede ham, at der nu kunde drages Nÿtte af til Fortsættelsen af Værket.-
Da De nu reiser bort, vil jeg tale med Worsaae og Trap om de fornödne Skridt med Hensÿn til den dobbelte Fremstilling ?? fra Museumsbestÿrelsen og Frederiksborg Komiteen

s.3

som formodentlig maa fölges ad.

Deres hengivne og forbundne

J.C. Jacobsen

Carlsberg 9/8-1880
Archive Reference: Rigsarkivet