Back to the menu
1881-05-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-05-18
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Patronage; Theobald Stein;
Comments: About the presentation of Theobald Steins statue of Niels Juel.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Niels Juel; Theobald Stein
Attachments: 1881-05-18 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om praktiske forhold i forbindelse med afsløringen af Steins statue af Niels Juel.
Transskribering:

Carlsberg 18 Mai 1881
 
Herr Etatsraad Meldahl.
 
Da jeg forleden Aften passerede forbi Niels Juels Monumentet, saa jeg at der fra dets Midt Linie til det Punct, hvor Fortoget dreier af henimod Kongens Nÿtorv, kun er c 32 Alen, hvilket forekommer mig meget knebent til den ene Siddeplas, naar Halvdelen af Kongetribunen drages fra de c 32 Alen. Kunde man ikke anbringe en Estrade i en Vinkel ud fra Tribunen, med en Gjennemskjæring for eet Sporvognsspor? Selv om man ikke skulde kunde forsÿne den med Bænke, vilde det dog være en Opmærksomhed mod de Indbudne.-
Jeg har i Aften sendt et Par Ord til Ploug og gjort ham opmærksom paa, at vi tidligere have tænkt paa, hvilket vi glemte i aftes, at Bidragÿderne idetmindste de betÿdeligere, vistnok bör have Adgang til Festen. Dermed vil Antallet af Indbÿdelser maaske foröges ikke saa lidt.-
_______________
 
Jeg sögte Dem idag paa vestre Kirkegaard, men kom uheldigviis först derover et Øieblik efter af De var gaaet bort.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen.
Archive Reference: Rigsarkivet