Back to the menu
1881-06-24
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-06-24
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Health; social life;
Comments: About J. C. Jacobsens fear for catching a cold
Transcription:
Emneord: Helbred; selvskabsliv
Attachments: 1881-06-24 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens angst for at blive forkølet.
Transskribering:

Carlsberg 24 Juni 1881.
 
Kjære Herr Etatsraad Meldahl.
 
Jeg blev saa henrÿkt over Deres venskabelige Forslag om at möde Dem i Holte og gjöre Fodtouren med Dem, Deres Frue og Venner, at jeg strax hengav mig til ungdommelige Drömme om den Nÿdelse, en saadan Spadseretour ville skaffe mig, men da jeg kom i Tanke om de Erfaringer jeg har gjort, at slige Vandringer, naar de ikke ende i mit Hjem, hvor jeg kan klæde mig om eller pakke mig ind efter at være bleven varm, som oftest maa betales med en længere Forkjölelse, nedstemtes min Begeistring og jeg er nu kommen til den Erkjendelse, at jeg ved denne som ved mange andre Leiligheder maa give Afkald paa ungdommelige Nÿdelser.
Jeg möder altsaa som gammel, fornuftig Mand först Kl 5 i Skodsborg.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet