Back to the menu
1881-06-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-06-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Patronage; social life;
Comments: About Motleys' book
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; selvskabsliv;
Attachments: 1881-06-30 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Motley's bog
Transskribering:


d 30 Juni 1881

Kjære Herr Etatsraad Meldah

Jeg maa takke Dem ret meget for Deres Opmærksomhed ved at sende mig Oversættelsen af Motley, hvis Forord i höi Grad have interesseret og glædet mig. De stemme ganske med det Indtrÿk, som jeg i sin Tid fik ved at læse Værket paa Fransk. Da jeg nu har anskaffet den danske Oversættelse, sender jeg det fra Dem modtagne Exemplar tilbage tilligemed det förste Bind af den franske Oversættelse hvis Introduction af Guizot sikkert vil interessere Deres Frue.-
Med hjertelig Tak til Dem og Deres Familie for de behagelige Timer jeg tilbragte sammen med Dem i Söndags 26 juni forbliver jeg

Deres hengivne og forbundne

J. C: Jacobsen

På langs af brevet: Jeg har lovet Grosserer Halkjer og hans Frue at vise dem Kongeflöien paa Söndag og haaber at Localerne er tilgjængelige for os.
Archive Reference: Rigsarkivet