Back to the menu
1882-01-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-01-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Carlsberg; Frederiksborg Castle; Patronage
Comments: About employment of Mr. Thomsen to make the drawings of the Carlsberg Breweries to an 'Album' planned by J. C. Jacobsen.
Transcription:
Emneord: Carlsberg; Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-01-21 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om ansættelse af Hr. Thomsen til udførelse af tegninger etc. over Carlsberg til J.C. Jacobsens planlagte billedværk.
Transskribering:


Hr Etatsraad Meldahl

Idet jeg takker Dem for Deres venlige Meddelelse, skal jeg tilföie at det vil komme mig meget tilpas, dersom Thomsen kan og vil assistere mig som Konducteur i det mindste et Aars Tid, da jeg i den Tid vil have Trang til en Konducteur, deels med Udarbeidelsen af Project og Arbeids-Tegninger, deels ved Ledelsen af Arbeiderne.-
Han har forelöbig meldt sig til Tjeneste til 1ste Februar til Fuldförelsen af Præcisions Tegningerne til mit store Album over hele mit Anlæg, hvilket Arbeide blev afbrudt ifjor, da han kom til Frederiksborg og naar han nu kommer her igjen, vil jeg tilbÿde ham Konducteurposten for 1 Aar eller 2.

Deres hengivne og forbundne

J. C. Jacobsen

d 21/1 82
Archive Reference: Rigsarkivet