Back to the menu
1882-03-13
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-03-13
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; social life;
Comments: About an invitation which J. C. Jacobsens has to reject since he has a bad cough and his doctor has forbidden him to talk; and about a painting by Heinrich Hansen.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; selskabelighed
Attachments: 1882-03-13 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen må takke nej til en middagsinvitation på grund af voldsom hoste og lægeligt forbud mod at tale. Samt om et billede af Heinrich Hansen.
Transskribering:

d 13de Marts 1882
 
Hr Etatsraad Meldahl
 
Det gjör mig meget ondt, at jeg maa give Afkald paa den Fornöielse at benÿtte Deres Fruens venskabelige Indbÿdelse til Torsdag Middag, men min læge har bestemt forbudt mig at gaae i Möder og Selskaber, hvor jeg ikke kan undgaae at tale, saalænge min hoste er saa slem, som den nu er bleven efter flere Middagsselskaber i sidste Uge.
Da Baron Rosenørn-Lehn er sengeliggende og ikke kan sammenkalde et möde i Anledning af Heinrich Hansen's Maleri, har han anmodet mig om at tage Billedet i Øiesÿn og derefter at
s. 2
sende ham mit Votum skriftligt.
I denne Anledning beder jeg Dem, naar De seer Heinr. Hansen, at sige ham at jeg haaber at faae Lov til at kjöre ud, uden at tale, i löbet af denne Uge og at jeg da strax vil kjöre hen og tage billedet i Øiesÿn.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen

 
Archive Reference: Rigsarkivet