Back to the menu
1882-07-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-07-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage;
Comments: About subscription (= collection) of money to a bust of C. F. Tietgen and a hope that the artist Valdemar Irminger will treat the subject "The Danish Dragon's lonely Fight in 1864".
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1882-07-11 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indbydelse til subskription til en buste af Tietgen og J. C. Jacobsens ønske om at Valdemar Irminger ville skildre 'den Danske Dragons Enekamp i 1864.
Transskribering:
 
Carlsberg 11/7 - 82
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Hermed sender jeg Indbÿdelsen til Subscription til Tietgens Buste med min Paategning, samt Skildringen af den danske Dragons Enekamp i 1864.
Denne fortjener ganske vist at bevares i Erindringen ved et Billede, men da Museet ikke for Øieblikket har Raad til at gjöre Bestillinger, maa man jo vente.
Jeg vilde dog önske at Irminger paa egen Haand vilde forsöge paa at fortælle denne Episode, hvorved han kunde vise hvad han i denne Retning kan præstere. Lÿkkes det for ham, vil han sikkert ogsaa finde en Kjöber til Billedet, hvad enten det bliver Museet eller en Anden.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Rigsarkivet