Back to the menu
1882-08-29
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-08-29
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Business life; travel
Comments: About difficulties with arranging a meeting before J. C. Jacobsens departure.
Transcription:
 
Emneord: Forretningsliv; rejse;
Attachments: 1882-08-29 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om vanskeligheden ved at få et møde i stand på grund af travlhed før udenlandsrejse.
Transskribering:
 
Carlsberg 29/8 -82
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl.
 
Jeg er naturligviis meget Begjærlig efter at höre hvad De har at sige mig, men jeg kan desværre ikke med Sikkerhed angive nogen Tid i de nærmeste Dage, da jeg kan være at træffe i Bÿen eller söge Dem dér, fordi jeg har usædvanlig travlt med at ordne en Mængde Forretninger för jeg paa Söndag reiser bort for en Uges Tid, men jeg kommer tilbage senest d 5te September og saa vil det endnu være god Tid til at tale om den omhandlede Sag, der endnu vil tage nogen Tid för den er afsluttet.
Det er muligt at jeg kunde komme til Dem paa Charlottenborg paa Fredag kl 3-4, men jeg tör ikke love det og De maa derfor ikke vente paa mig. Jeg skal i Morgen sende Ordre til Kontoiret i Brolæggerstræde om at udbetale Deres Quittering paa 50 Kr.
 
Deres hengivne og forbundne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet