Back to the menu
1882-11-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1882-11-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Business life;
Comments: About a meeting.
Transcription:
Emneord: Forretningsliv
Attachments: 1882-11-23 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om et møde.
Transskribering:
 

Carlsberg 23 Novbr 1882.
 
Hr Etatsraad Meldahl

I Anledning af Deres Skrivelse önsker jeg meget at tale med Dem og da jeg netop skal til Bÿen i Morgen - hvad ellers sjeldent skeer - vil jeg komme til Dem kl. 1½.- Skulde jeg da ikke træffe Dem, kan jeg maaskee tale med Dem om Sagen paa Löverdag efter Mödet i Gallericomiteen, hvor jeg dog ikke er vis paa at kunne komme tilstede.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Rigsarkivet