Back to the menu
1883-09-15
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-09-15
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Carlsberg; social life;
Comments: An invitation to Meldahl to visit Carlsberg. Signed by J. C. Jacobsen.
Transcription:
Emneord: Carlsberg; selskabsliv;
Attachments: 1883-09-15 brev til Meldahl, ikke J.C's hånd, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Invitation til at besøge Carlsberg. Underskrevet af J. C. Jacobsenselv.
Transskribering:
 
15 Sept 83
Efter at hele Anlæget af Carlsberg nu i alt væsentligt er færdigt, vil det være mig særdeles kjært, idet jeg afslutter denne Virksomhed, at kunne forevise mit Værk for en Kreds af Venner, som have Interesse for Carlsberg og jeg tillader mig derfor at indbyde Dem til Tirsdag Den 25de Septbr. Kl. 2 for at tage Anlægget i Øjesyn og derefter at spise til Middag hos mig.

(herefter J. C. Jacobsens skrift)
 
Deres hengivne forbundne
 
J. C. Jacobsen
 
Carlsberg 15 Septbr
1883
S. u.
Hr Etatsraad Meldahl
 
Archive Reference: Rigsarkivet