Back to the menu
1884-07-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-07-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Pasteur; social life;
Comments: About Louis Pasteurs visit to Copenhagen. J. C. Jacobsen has to pick him up at the station and will not be at Carlsberg before one o'clock in the afternoon.
Transcription:
Emneord: Pasteur; selskabsliv;
Attachments: 1884-07-30 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Louis Pasteurs besøg. J. C. Jacobsen må hente Pasteur på stationen og kan ikke være tilbage på Carlsberg før kl. 13.
Transskribering:


30/7 1884

Kjære Hr Etatsraad Meldahl.

Jeg maa underette Dem om, at jeg i aften er bleven overrasket ved et Telegram fra Mr Pasteur, som melder, at han allerede er i Hamborg og kommer hertil i Morgen. Da han kommer som min Gjæst, maa jeg modtage ham paa Jernbanen Kl. 10½ og ledsage ham til Hotel d'Angleterre, hvor jeg har stillet en Leilighed til hans Disposition og jeg vil derfor neppe kunne være her tilbage paa Carlsberg för senest Kl 1, men til den Tid kan De være sikker paa at træffe mig hjemme.

Deres hengivne

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet