Back to the menu
1884-08-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-08-11
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Social life;
Comments: An invitation from J. C. jacobsen to Mr. and Mrs Meldahl to come and have dinner together with L. Pasteur and his family at Carlsberg
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1884-08-11 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Invitation til Meldahl og frue til at spise til middag sammen med familien Pasteur hos J. C. Jacobsen på Carlsberg.
Transskribering:


Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Jeg har indbudt Mr Pasteur og hans hele Familie til at spise til Middag hos mig paa Carlsberg paa Söndag för han forlader Danmark, ved hvilken Leilighed jeg vilde sætte særdeles stor Priis paa at see Dem og Deres Frue hos mig. Jeg troer ogsaa at det vilde interessere Dem begge at gjöre Bekjendtskab med denne Mand og hans elskværdige Familie og jeg haaber derfor paa et gunstigt Svar.

Deres hengivne og forbundne

J. C. Jacobsen
Carlsberg 11te Aug 84
Archive Reference: Rigsarkivet