Back to the menu
1884-12-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1884-12-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About a meeting with the Minister of Interior Affairs.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1884-12-03 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om et møde med indenrigsministeren.
Transskribering:
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Næst at takke for de tilsendte interessante Oplÿsninger fra Stockholm skal jeg tilföie at jeg kan være hjemme til Deres Tjeneste til hvilken somhelst Tid paa Löverdag, men at jeg finder det naturligere at jeg, som er kjörende, kommer til Dem, f. Ex. i Middagsstunden Kl. 1½. - Vi træffes forresten sandsÿnligviis i et Möde i Frborg.bestÿrelsen paa Fredag hos Worsaae, hvor vi da kunne aftale det nærmere om Mödet paa Löverdag.- Jeg troer at Indenrigsministeren vil være ligesaa elskværdig ved Museumsbestÿrelsen som han var ved mig.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
d 3/12. 84.
Archive Reference: Rigsarkivet