Back to the menu
1885-09-30
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1885-09-30
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About Otto Baches' unreasonable high price for a painting (which one ?)
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1885-09-30 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Otto Baches urimeligt høje pris for et maleri (hvilket ?)
Transskribering:
30/9  1885

Kjære Hr. Etatsraad Meldahl
 
Efter den Meddelelse jeg i dette Øieblik har modtaget fra Dem angaaende Bache's Fordringer, vil jeg ikke besöge ham, da jeg ikke vilde kunne undlade at sige ham adskillige Sandheder, som han i nuværende Øieblik vilde finde stödende. Da jeg talte med ham i hans Atelier, hvor han viste mig Skizzen, som jeg fandt meget heldig, spurgte jeg ham om Prisen for et Maleri derefter hvortil han svarede, at han endnu ikke kunde angive den, da han först maatte overveie hvor store Forarbeider det vilde kræve; hvilket jeg fandt naturligt. Af mig har han altsaa ikke faaet nogen Bestilling og selvfölgelig end mindre en Bestilling til en Pris, der er over dobbelt saa höi som den vi have betalt for et lignende Billede af Heinr. Hansen og i Forhold
 
s. 2
 
til Störrelsen ligeledes over dobbelt saa höi som den baade Hr Bache og andre Kunstnere hidtil har faaet.
Jeg maa bestemt fraraade, at vi gaae ud over den hidtil fulgte Scala og jeg maa derfor bestemt modsætte mig at vi bestille X) Billedet hos Bache til en Pris som overstiger 10,000 Kr Kan og vil han ikke udföre det for denne Pris, maa vi undvære det. Jeg kan heller ikke steme for at vi nu gaae ud paa Forpligtelser, der strække sig ud over de 3 Aar 1886-1888.
Med Jerndorff skal jeg tale idag eller imorgen og sörge for at der fra den Side ikke skal indtræde nogen "Misforstaaelse".
Afslutningen af Regnskabet beroer paa en Oplÿsning, som Hr. Bang idag venter fra Lehmeyer om Udredelsen af Udgifterne til Hr Holck og Opsÿnspersonalet i Sommer.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
 
X) Det er aldeles utænkeligt at Worsaae har givet Bache en Bestilling "a tout prix".
Archive Reference: Rigsarkivet