Back to the menu
1886-06-16
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-06-16
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: The letter is without addressee but is presumably to F. Meldahl. The letter is about a bust of J. B. S. Estrup, the Prime Minister (Konseilspræsident) from 1875-1894. J. C. Jacobsens suggests that the bust is removed from the Exhibition. There is also a note by Edvard Holm who agrees with J. C. Jacobsen that the bust of Estrup should be removed.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-06-16 sands. til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Brevet er uden adressat, men det er sandsynligvis til F. Meldahl. Brevet handler om en buste af J. B. S. Estrup, der var Konseilspræsident fra 1875-1894. Brevet er forsynet med en note af Edvard Holm, der er enig med J. C. Jacobsen i at busten af Estrup fjernes fra udstillingen.
Transskribering:
 
Jeg beklager i höi Grad, at jeg ikke i Löverdags kunde erindre - og ikke heller nu kan erindre - at vi i Bstÿrelsen havde forhandlet om Opstillingen af Estrups Buste og vedtaget at den ikke skulde opstilles. Jeg vil ikke have nogen Betænkelighed ved strax at borttage den, som opsat ved en Feiltagelse og foreslaae at dette besluttes.
Med Hensÿn til Kataloget stemmer jeg ganske for Hr Prof Holms Forslag og videre Beslutninger.
 
ærb
 
J. C. Jacobsen
 
d. 16/6 86
Archive Reference: Rigsarkivet