Back to the menu
1886-07-12
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-07-12
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About the copy of Carl v. Mandern's portrait of Christian 4th in Stockholm made by Axel Malmgren and the copy of the painting of Frederik 2nd. J. C. Jacobsens suggest that both should be displayed in the Banquet Hall at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-07-12 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Axel Malmgrens kopi af Carl v. Manderns portræt af Chr. 4 i Stockholm og en kopi af et maleri af Frederik 2den. J. C. Jacobsen foreslår at de begge hænges op i Riddersalen på Frederiksborg Slot.
Transskribering:
 
Carlsberg 12 Juli '86
 
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Detr beroligede mig idag af min Kudsk at höre, at han havde seet Dem gaae i Bredgade, saa at jeg tör antage, at Deres upasselighed er overstaaet. Jeg har havt saa travlt, at jeg ikke endnu har været i Frederiksborg og jeg veed ikke om jeg kan komme derud i denne Uge, hvorefter jeg længes. Jeg har nu den Fornöielse at meddele, at Carl v. Mandern's prægtige Billede af Christian 4de i Stokholm nu ogsaa er copieret af en Maler Axel Malmgren og at Grev Rosen har
s. 2
meddelt mig, at han er særdeles tilfreds med Udförelsen af Copien. Saavel denne som den i Foraaret udförte Copi af Frederik d 2den er afsendt fra Stokholm og kan saaledes i de nærmeste Dage ventes hertil, hvorefter jeg strax sender begge Billeder til Frederiksborg. Jeg beder Dem derfor at give Holck Ordre om hvor de skulle ophænges. Er det ikke bedst at de komme op i Riddersalen ?
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet