Back to the menu
1886-09-23
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-09-23
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;
Comments: About J. C. Jacobsens latest gift (?) to the Museum.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie;
Attachments: 1886-09-23 måske, brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens seneste gave (hvad det så end er ?)
Transskribering:
 
Hr Etatsraad Meldahl
 
 
Jeg takker Dem for Deres Meddelelse, hvoraf jeg seer at min nye Dotation til Museet endnu kommer i Rette Tid.
Jeg skal ikke glemme at nævne Gjenstandene i Riddersalen paa en iöinefaldende Maade, som henhörende til Museets Virksomhed. Ved Kongens Besög kan dette jo ogsaa fremdrages. Det er vist ret heldigt, at Slotsforvalteren netop i denne Tid bliver sat udenfor Museet.
 
Deres hengivne

J. C. Jacobsen
 
tilføjet 1886 e 23/9  ?
Archive Reference: Rigsarkivet