Back to the menu
1886-10-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-10-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark;The Neptune Fountain
Comments: About J. C. Jacobsens experiments with The Neptune Fountain.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-10-08 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om J. C. Jacobsens forsøg med Neptunfontænen.
Transskribering:
 

1/10 1886
 
Kjære Hr. Etatsraad Meldahl.
 
Da jeg veed, at det vil interessere Dem at see de ankomne 12 Bröndfigurer og da jeg ogsaa gjerne vilde höre Deres Mening om den forelöbige Opstilling til Pröve, vil jeg lade Dem vide, at jeg idag er i færd med at opstille Tritonen og Löverne paa en Skabelon af Bröndindfatningen, hvorimod jeg ikke vil opstille Neptun paa Stativet til Midtpillen, för vi have betragtet den nede paa Jorden. Jeg er tilstede i Morgen Formiddag og i ...hver Formiddag til Kl 12.
 
 
Deres meget hengivne
 
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet