Back to the menu
1886-10-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-10-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain;
Comments: About Count Rosens painting of Queen Dagmar and J. C. Jacobsens experiments at Carlsberg with the Neptune Fountain.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886-10-21 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om Grev Rosens maleri af 'Dagmars Död' og forsøgene Neptunfontænen.
Transskribering:
 

21/10 1886

Kjære Hr Etatsraad Meldahl

Næst at takke for Meddelelsen af Rosen's Brev, er jeg enig i at Billedet bestilles paa den af Dem angivne Maade med Henvisning til Bloch's Priser som Sammenlignings-Moment.
De Kildeskrifter, jeg har sendt Rosen, beder jeg ham at beholde. De kunne maaske senere komme til Nÿtte i hans Haand. Min Kobbersmed har været saa optaget af paatrængende Arbeider i Brÿggeriet at Springvandet har maattet vente til denne Uges Udgang, men i næste Uge haaber jeg at faae alle Springvands Straalerne i Gang.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet