Back to the menu
1886-11-17
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-11-17
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain; carillon;
Comments: About inscriptions on the bells in the carillon at Frederiksborg Castle and experiments with the Fountain of Neptune.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen; klokkespil; sangværk
Attachments: 1886-11-17 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Om indskrifter på klokkerne i klokkespillet og J. C. Jacobsens forsøg med Neptunfontænen.
Transskribering:
 

Carlsberg 17/11- 86
 
Kjære Hr. Etatsraad Meldahl
 
Det er mig  desværre umuligt at besvare Deres Forespörgsel paa staaende Fod, da Deres Bud var her i Middagsstunden. Jeg frÿgter for at det maaske nu er for sent at faae Inscription stöbt paa Klokkerne, thi i forrige Uge - medens jeg var aldeles optaget af mine hollandske Gjæsters Besög, sendte Bertram Larsen mig et Brev fra Klokkestöbere van Aerschadt, hvori denne forlangte Besked strax, om der skulde sættes Inscription paa Klokkerne, hvorpaa jeg kun fik Tid til at svare, at  naar der ikke var kommen nogen Meddelelse fra Dem derom, antog jeg at denne Tanke var opgivet, og at v. Aerschadt, altsaa maatte foretage Stöbningen Strax uden Indskrift.
Forsaavidt der imidlertid endnu er Tid til at anbringe en Indskrift, forekommer det mig mindre tiltalende at sprede denne paa en Del af Klokkerne (især da den ikke kan fordeles paa dem Alle) hvor
 
s. 2
 
det Hele ikke vil blive læst af ret mange.-
Jeg vilde foretrække at hele den længere Indskrift blev stöbt paa den störste Klokke, hvor den kan og vil blive læst i Sammenhæng inclusive "Alle eje vi osv". Eller ogsaa (men mindre heldigt) kunde man fordele den paa de 8 eller 9 störste Klokker, som anbringes rundt omkring den store Kirke Klokke - Men iövrigt lægger jeg ikke videre Vægt paa min Mening i denne Sag og overlader Dem gjerne at tage definitiv Beslutning derom, da De har tænkt mere derover end jeg.
 
Deres hengivne
 
J. C. Jacobsen
 
i Hast kl 4 3/4
 
 
Tak for det tiltænkte Besög i Söndags. Om nogle faa Dage faaer jeg Rör af passende Störrelse satte i Forbindelse med alle Straalerne, saa at vi kunne regulere disse i passende Harmoni, hvorom jeg uden Ophold skal sende Dem og Heinr. Hansen Underretning.
 
Archive Reference: Rigsarkivet