Back to the menu
1886-12-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-12-05
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; carillon;
Comments: J. C. Jacobsen has made a verse that he wants on one of the bells in the carillon at Frederiksborg Castle.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; klokkespil;
Attachments: 1886-12-05 brev til Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen har skrevet et vers som han gerne vil have på en af klokkerne i klokkespillet på Frederiksborg.
Transskribering:
 
Carlsberg 5te Decbr 1886.
 
Kjære Hr Etatsraad Meldahl
 
Mod de 2 förste Vers No 25 og 26 har jeg Intet at erindre, da De henpege paa Nationalsubscriptionen i det Hele, men jeg kan ikke önske, at der i No 27 henpeges paa Tonernes, d. e. Klokkernes Giver, hvilket jeg maa frabede mig-
Uagtet jeg i mit 75 aarige Liv aldrig har skrevet 2 Linier paa Riim, har jeg dog nu forsögt et Par saadanne og vil henstille om der ikke paa No 27 kan sættes:
"Derfor takke vore Toner Gud den naadige Forsoner"
 
s. 2
 
eller at der mellem no 25 og 26 indskydes
26/ Offre bragte hver en Stand
Fra det hele, danske Land.  (tilføjet med blyant) Ja.
 
Med venlig Hilsen fra en gammel men dog splinterig Versemager
 
Archive Reference: Rigsarkivet