Back to the menu
1886-xx-xx
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1886-xx-xx
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Meldahl, Ferdinand
Keywords: Frederiksborg Castle; patronage; history of Denmark; The Neptune Fountain;
Comments: The letter is without addresse and date but must be to F. Meldahl and be dated to autumn 1886 since the experiments with the Fountain of Neptune is mentioned.
Transcription:
Emneord: Frederiksborg Slot; mæcenvirksomhed; Danmarks historie; Neptunfontænen;
Attachments: 1886 adressat ukendt, sands. Meldahl, Rigsarkivet.pdf
Kommentarer: Brevet er uden adressat og ikke dateret, men det må være til F. Meldahl og kan dateres udfra omtalen af arbejdet med Neptunfontænen til efteråret 1886.
Transskribering:
 
Jeg troer at vi nu omtrent have fundet den rette Form for Mundstykker for flade Straaler, hvilke nu skulle pröves i större Antal. Ligeledes gives nu til Pröve de af Adam Berg omtalte "Postamenter" under Löverne og Tritonerne paa Bassinets 6 Hjörner.
_______________
 
En af de nærmeste Dage skal jeg tage de omtalte Dörstÿkker i Øiesÿn.-
Archive Reference: Rigsarkivet