Back to the menu
1881-06-02
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-06-02
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: West, A. P.
Keywords: Business; debt;
Comments: J. C. Jacobsen takes over A. P. Wests printing house as payment of an old debt.
Transcription:
Emneord: Forretningsanliggende; gæld;
Attachments: 1881-06-02 brev til redaktør West.pdf
Kommentarer: Om overtagelsen af West's trykkeri som betaling af gammel gæld til J. C. Jacobsen
Transskribering:


Carlsberg 2 Juni 1881

Herr Redacteur West
Haderslev

Jeg befinder mig i den uheldige Situation, at jeg ikke kan huske om jeg har udfört mit Forsæt at skÿnde mig med at besvare deres sidste Brev for at berolige Dem med Forsikkring om at Deres förste Brev rigtigt var kommen i mine Hænder.
Har jeg ikke udfört dette Forsæt, ligger Skÿlden i min tiltagende Distraction, som jeg altfor hÿppig maa bede mine Venner om at bære over med.-

Hvad Indholdet af Deres förste Brev til mig angaaer, maatte jeg först orientere mig i Forholdene derovre för jeg kunde besvare det. Det glæder mig, at jeg nu kan meddele Dem, at jeg er villig til at gaae ind paa Deres Forslag om at afgjöre deres Gæld til mig ved at overdrage mig Deres Trÿkkeri i den gode Stand, hvori det ifölge Deres Meddelelse nu befinder sig.-

s. 2

Da jeg agter at conferere med Herr Tömmermester Kayser angaaende Anvendelsen af Trÿkkeriet og da De er mest sikker paa ikke at komme til at vente paa Svar, naar De lægger Sagen i hans Haand, vil jeg foreslaae at De tilstiller ham deres Meddelelse om Overdragelsen og tillige bemÿndiger ham til at modtage den quitterede Obligation for Deres Gjæld til mig.
Med det Ønske at De maa blive istand til at virke i den Retning som Deres Hjerte tilsiger Dem, forbliver jeg

med særdeles Höiagtelse
Deres

J. C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet