Back to the menu
1872-11-18
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-11-18
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; social life;
Comments: Johanne Luise Heiberg returns 100 Rdlr to J. C. Jacobsen and regrets not being able to appear in person.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; selskabsliv;
Attachments: 1872-11-18 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg returnerer 100 Rdlr. og beklager at hun ikke har haft tid til at overrække dem personligt
Transskribering:


Hr Capitain!

Idet jeg af ganske Hjerte takker for Deres ædelmodige Gave, som jeg efter bedste Evne skal uddele hvor Hjælp er nödvendig og lönnende, sender jeg Dem herved de 100 Rdlr fra ifjor, som ikke blev benÿttet. At de först faaer disse nu, ligger i, at jeg forgjæves har ventet paa en Fridag til selv at bringe Dem.
Tak for al Deres Godhed og for Tilsagnet om engang at ville besöge

Deres hengivne

Johanne Luise Heiberg

d: 18 Novbr 1872Archive Reference: Rigsarkivet