Back to the menu
1872-12-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1872-12-25
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Social life;
Comments: Johanne Luise Heiberg thanks J.C. Jacobsen exuberant for the despatch of an emperor bust.
Transcription:
Emneord: Selskabsliv;
Attachments: 1872-12-25 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg takker J. C. Jacobsen overstrømmende for tilsendelsen af en kejserbuste.
Transskribering:


Ja, Kjære Capitain Jacobsen, ifald De havde hört mit Udbrud og seet min Forundring, da den mægtige Keiser blev holdt hen for mig som min Eiendom, Da vilde De maaske have leet af mig, thi jeg blev virkelig ganske forskrækket ved Tanken om dette Offer fra Deres Side, og udbröd den ene Gang efter den anden, nei, dette er for meget, det er for meget!Imidlertid, ja, Herre Gud, man er jo n Menneske, da min förste Forskrækkelse var ovre, fölte jeg en dobbelt Glæde. Först Glæden over, at De havde önsket at vise mig en saadan Godhed, og dernæst Glæden over at være i Besiddelse af denne mærkelige Buste og daglig at kunne fryde mit Øje ved Beskuelsen af dette skjönne dæmoniske Hoved, som paa en saa vidunderlig Maade fængsler Beskueren. Nu siger et Ordsprog, "Tak kan man faae for alting", men der er dog Forskjel paa Tak, og jeg vover at paastaae, at den Taknemmelighed, jeg föler for Deres riddelige Gave, er der mere Trÿk i end sædvanlig, og skal ikkke glemmes

s. 2

men fortsættes daglig ved sÿnet af den skjönne Gave.

Idet jeg nu ønsker Dem og Deres en glædelig Juul og et lÿkkeligt Nÿtaar, vilde jeg ret önske, at det stod i min Magt paa en eller anden Maade at gjöre Dem en glæde til Tak for den De beredte mig igaar.

Deres hengivne

Johanne Luise Heiberg

d: 25 Decbr 1872
Archive Reference: Rigsarkivet