Back to the menu
1874-02-05
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1874-02-05
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; friendship;
Comments: Johanne Luise Heiberg asks J. C. Jacobsen if A. F. Krieger may contact him in order to make the practical arrangements concerning her forthcoming journey.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; venskab;
Attachments: 1874-02-05 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg spørger J. C. Jacobsen om A. F. Krieger må henvende sig til ham for at aftale det praktiske med hensyn til den forestående rejse.
Transskribering:


Kjære Capitain Jacobsen!

Til Geheimeraad Krieger, der er min Hjælp og Fortrolige i alt, har jeg meddelt, hvem Digteren er, som gjör mig mit Sommer-Eventÿr muligt. Maa han, naar Tiden rÿkker nærmere, henvende sig til Dem for at aftale det Fornödne og höre Deres Bestemmelse i saa Henseende ? Jeg selv er, hvad man paa bredt dansk kalder, et lille Fæ i alt Sligt, men netop derfor trænger jeg igjennem mine to Fortrolige i Sagen, til at beroliges med Hensyn til, hvad der for mig stiller sig som en Begivenhed i store Dimensioner.

Naar Solen en enkelt Dag
s. 2
viser sig, da tænker jeg paa Digteren og Eventÿret med dÿb Taknemmelighed

Deres
forbundne hengivne
Johanne Luise Heiberg

d: 5 Febr 1874.
Archive Reference: Rigsarkivet