Back to the menu
1875-12-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-12-31
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; friendship;
Comments: New Year greetings.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; venskab;
Attachments: 1875-12-31 brev til JCJ fra JLH.pdf
Kommentarer: Nytårshilsener.
Transskribering:
 
Kjære Capitain Jacobsen!
 
Nu da det gamle Aar er tilende, og man ligesom tvinges til at lade Tankerne opgjöre hvad dette har indeholdt og hvad det har skjænket os, stiger De og Deres Godhed imod mig frem paa ethvert Punkt i min Betragtning, og jeg forbauses næsten over det Venskab, som De, uden at trættes, har viist mig. Jeg selv har kun Ønsker for Dem og Deres at give til Gjenglæld. Gid De da i det nÿe Aar maa beholde Deres kraftige Aand til  Huld for Landet og for de Mange for hvem De er en Stötte.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
D: 31 Dec. 1875
Archive Reference: Rigsarkivet