Back to the menu
1876-09-27
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-09-27
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; the Carlsberg Foundation;
Comments: Johanne Luise Heiberg comments upon the reactions to the founding of the Carlsberg Foundation and hopes that J. C. Jacobsen will live so long that he can see the first fruits.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsbergfondet
Attachments: 1876-09-27 brev til J.C. Jacobsen.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heibergs reaktioner på Carlsbergfondets oprettelse. Hun ydtrykker håbet om at J. C. Jacobsen må leve længe nok til at se frugterne af denne gave.
Transskribering:
 

Kjære Capitain Jacobsen!
 
Man taler nu i Bÿen om Deres store glimrende Gave til Fædrelandet, og jeg haaber, at jeg ikke i höere Grad beundre Dem herfor end andre, thi i Sandhed de fortjener en Tak af os Alle Store og Smaa. Gid da nu denne Kongelige Gave maa bære Frugter for Deres Fædreland, Frugter, der er Giveren værdig i Tidernes Række, og gid vi længe maa beholde Dem imellem os for at De selv kan have den Glæde, at see Begÿndelsen heraf.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d: 27 Sep 1876
Archive Reference: Rigsarkivet