Back to the menu
1877-09-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1877-09-11
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; friendship;
Comments: Johanne Luise Heiberg thanks for two portraits J. C. Jacobsen has sent to her.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; venskab;
Attachments: 1877-09-11 brev til J. C. Jacobsen.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg takker for to portrætter J. C. Jacobsen har sendt hende.
Transskribering:
 
Kjære Capitain Jacobsen!
 
De er rigtignok god imod mig! At skjænke mig saadanne to mærkelige Kunstværker!
Deres Billede finder jeg ganske fortrinligt, og i höi Grad lignende Originalen, paa samme Tid som det er et recent Kunstværk. Og nu det andet Kunstværk, et saadant, som jeg maaske er ene om at eie i Danmark.
s. 2
Hvorledes skal jeg takke Dem for disse Gaver ? Vær vis paa, at jeg i höi Grad skjönner paa Deres Godhed, Deres Hengivenhed.
Jeg er i travl Virksomhed med at faa mit Huus paanÿ i Orden efter Reisen, naar dette er skeet, haaber jeg, at det ikke skal vare længe, för jeg personlig kan takke Dem.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d. 11 Sepb.
1877
Archive Reference: Rigsarkivet