Back to the menu
1878-01-07
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-01-07
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Friendship;
Comments: New Year greetings. The letter is written by Mrs. Heibergs daughter since Mrs. Heiberg is ill.
Transcription:
Emneord: Venskab; selskabelighed; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1878-01-07 brev til J. C. Jacobsen.pdf
Kommentarer: Nytårshilsener. Brevet er skrevet af fru Heibergs datter fordi fru Heiberg er syg.
Transskribering:
 
Kjære Captain Jacobsen!
Jeg tvinges til idag at bruge min lille Anna som Secretair, da jeg siden Juleaften har maattet blive i Sengen, paa Grund af en Bryst Catarrh, hvis Kulminationspunkt jeg dog haaber nu er overstaaet.
Hensigten med disse Linier er kun at takke Dem for det gamle Aar, og ret af Hjertet at önske Dem og Deres et glædeligt Nytaar.
Gid til Held for Fædrelandet og for saa mange Andre, Lykke og Held
s. 2
maa følge alle Deres højmodige Foretagender.

Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
Archive Reference: Rigsarkivet