Back to the menu
1879-04-26
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-04-26
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Patronage; friendship;
Comments: Johanne Luise Heiberg thanks once again J. C. Jacobsen for allt the good things he has done to her.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; venskab;
Attachments: 1879-04-26 brev til J.C. Jacobsen.pdf
Kommentarer: Johanne Luise Heiberg takker endnu engang J. C. Jacobsen for alt hvad han har gjort for hende.
Transskribering:
 
Kjære Capitain Jacobsen!
 
Mine Tanker have i denne Tid ofte beskjæftiget sig me Dem. Jeg tænkte meget paa Dem ved at læse Beskrivelsen i Bladene om Carlsbergs storartede Anlæg. De store mörke Kjældere, oplÿste ved Lamper, satte formelig min Phantasie i digterisk Bevægelse. Dernæst tænkte jeg paa Dem ved Harald Jerichaus deilige Billede af Bugten ved Sorrento. Fik De dette Billede ? Ved saaledes at tænke paa Dem, blev jeg meget glad ved engang paany at see Deres smukke
s. 2
tÿdelige Haandskrift, den behageligste Herrehaandskrift jeg kjender, og Glæden blev ikke mindre ved at modtage den nÿdelige Lampeskjærm, hvor alle mine Yndlingsblomster ere forevigede. Man har et herligt Digt af Göethe, hvori Blomsterne klage for Guddommen over deres korte Liv og hurtige Forgjængelighed. Hvor vilde ikke disse smaa Klagerinder have frÿdet sig ved at see Deres Skjönhed fastholdt, som her paa denne Skjærm. Jeg er ganske rört over, at De ved Sÿnet af sligt, tænker paa mig, den ensomme Fugl, og takker Dem af Hjertet herfor.
Flere Gange har jeg haft Lÿst til at aflægge Dem et
s. 3
Besög, men er afholdt derfra ved Deres Tids Kostbarhed.
Hvilken Lÿkke for os Andre, at De besidder denne Arbejdskraft, og hvilken Lÿkke for Dem selv, at Forsÿnet, i Forening med disse Kræfter, har skjænket Dem alle Midler til at bringe dem i Anvendelse. At arbeide i ædel Retning til Held og Lÿkke for saa mange, er dog den störste Lÿkke der er givet os Mennesker. Döm da om hvad Deres ensomme Veninde maa föle ved at sidde stille, som en mat Vinterflue, eller, som den lille bekjendte Foraarsfugl, hvis monotone Sang klinger som om den sagde: "slid din Tid! slid din Tid!", saaledes sidder jeg, saaledes
s. 4
sÿnger jeg, uagtet Sjælen ofte brænder efter Arbeide, men hvilket ? Dog tilgiv! Herrene pleie ikke at sÿnes om qvindeklager, altsaa, Tak endnu engang Tak for den Godhed De viser.
 
Deres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d: 26 April
1879
Archive Reference: Rigsarkivet