Back to the menu
1883-10-11
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-10-11
Author: Heiberg, Johanne Luise
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: The Royal Theatre;
Comments: About the employment of a singer at the teatre.
Transcription:
Emneord: Det Kongelige Teater; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1883-10-11 brev til J.C. Jacobsen.pdf
Kommentarer: Om ansættelsen af en sanger ved Det Kongelige Teater.
Transskribering:
 
 
Kjære Capitain Jacobsen!
 
 
Rört modtog jeg i Morges Deres elsværdige Svar paa vor ubeskedne Henvendelse til Dem. Jeg har nu talt med Fallesen i Dag. Vi modtage naturligvis med Taknemmelighed Deres Tilbud, men Fallesen har lovet mig alvorlig at forsöge, om det dog ikke skulde lÿkkes ved Henvendelse til 3 af 4 Rigmænd at faa det Bidrag som Deres Ædelmodighed vilde ÿde, nedsat til Halvdelen. Da nu Sagen
s. 2
haster, vil Fallesen begÿnde med at udbetale ham maanedlig hvad han behöve af de tre tusinde Theatret vil tilskÿde. Vi vinde da Tid til at söge Hjelp hos de andre, der forhaabenlig vil træde til. Paa min, og jeg vil haabe Fallesens, Taushed kan de være sikker, men skulde De endda höre Deres Navn nævne i denne Sag, saa ligger det i, at alle strax tænker sig Dem som den ædelmodige Giver, og saaledes udsætter os for den Mistanke, ikke at have respecteret Deres Incognito i Sagen.
s. 3
Paa Löverdag meddeler Fallesen Hr Törsleff, at han kan ordne sig til afreisen til Italien.
At bÿgge paa en sÿngestemme er altid endtil en vis Grad et Lotterispil, gid da nu de mange, der interesserer sig for Sagen, maa vinde Spillet, og Theatret atter her drage Nÿtte af Deres Fædrelandskjærlighed.
 
Deeres hengivne
Johanne Luise Heiberg
 
d: 11 October
1883
 
Archive Reference: Rigsarkivet