Back to the menu
1867-06-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1867-06-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Adler, David Baruch
Keywords: Philanthropy; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen agrees to support Slesvig financially.
Transcription:
Emneord: Filantropi; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1867-06-03 brev til D. B. Adler.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen giver sit tilsagn om økonomisk støtte til Slesvig.
Transskribering:


Carlsberg d 3 Juni 1867.

Kjære Herr Adler

I et Øieblik som dette er det maaskee af större Vigtighed end nogensinde at stötte og opretholde de Mænd, der have holdt ud og fremdeles kunne være virksomme i Slesvig
Jeg skal derfor med Glæde deltage i den i Deres Brev omtalte Subscription i den Udstrækning, som De finder fornöden, hvilket jeg ganske overlader til Dem at bestemme.-

Med Höiagtelse
Deres

J.C. Jacobsen
Archive Reference: Rigsarkivet