Back to the menu
1871-04-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1871-04-01
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Adler, David Baruch
Keywords: Philanthropy; politics; patronage:
Comments: About the collect to the French people after the French-German War 1870-71.
Transcription:
Emneord: Filantropi; politik; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1871-04-01 brev til D. B. Adler.pdf
Kommentarer: Om indsamlingen til Frankrig efter Den fransk-tyske krig 1870-71.
Transskribering:
Kjære Herr Adler!

Jeg er ganske enig i at vi ikke kunne anvende Noget af vor Indsamling til de Franske til Hjælp for vore Landsmænd, men jeg troer med Dem, at vi bör forsöge paa, idet vi erklærer Indsamlingen til de Franske sluttet, at tilveibringe en Indsamling til bedste for vore Landsmænd, hvori jeg gjerne vil deeltage, skjöndt jeg ikke gjör mig store Forventninger om den Sum vi kunne tilveiebringe.-
Forelöbig tegner jeg mig for 100 Rdlr.
Tak for Meddelelse om Diæterne.

Deres hengivne

J.C. Jacobsen

d 1/4-71
Archive Reference: Rigsarkivet