Back to the menu
1875-08-10
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1875-08-10
Author: Tietgen, Carl Frederik
Recipient: Jacobsen, Jacob Christian
Keywords: Salary; wage; payment;
Comments: About the salaries of the brewery workers.
Transcription:
Emneord: Løn; aflønning;
Attachments: 1875-08-10 brev fra C. F. Tietgen til JCJ. Æske 000069913.pdf
Kommentarer: Om aflønning af bryggeriarbejdere.
Transskribering:
10 August   5
 
Jeg takker Dem for Deres Henvendelse til mig i venlige Linier af igaar;- det er den eneste Maade til at undgaa Misforstaaelser der kunde forstyrre det indbyrdes gode Forhold mellem  Carlsberg og Tuborg, paa hin ....De veed jeg sætter stor Priis;- og en Misforstaaelse synes at foreligge, som De vil see af indlagte Svar fra Directeur Damm.
Jeg tillader mig at henstille om det kunde være rigtigt at træffe en bestemt A.......... om Glasarbeiderne imellem begge Fabrikker.
Deres hengivne
C.F. Tietgen
 
Herr Kaptain Jacobsen Rdb.
Archive Reference: CA Æske 000069913