Back to the menu
1876-12-14
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1876-12-14
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium
Keywords: Patronage; Carlsberg Laboratory;
Comments: J. C. Jacobsen offers to pay for equipment to the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Mæcenvirksomhed; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1876-12-01 brev fra JCJ til prof. C. T. Barfoed.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen tilbyder at betale for udstyr til Carlsberg Laboratorium af sin "private Kasse".
Transskribering:

Til
Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse


Da det ikke har ladet sig gjöre - som paatænkt - at udstÿre Carlsberg Laboratoriet, för det bliver afleveret, med alle til dets Drifts fornödne Apparater, Instrumenter og Utensilier, maa jeg bede den ærede Bestÿrelse at sörge for den videre Anskaffelse af det fornödne Inventarium, hvortil jeg hermed tilsiger den et aarligt Tilskud af min private Kasse af et Tusinde Kroner.
 
Ærbödigst
J. C. Jacobsen
Carlsberg d 1ste December 1876
Archive Reference: CA æske 000064669