Back to the menu
1878-12-08
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1878-12-08
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: J. C. Jacobsen recommends that Emil Chr. Hansen is employed as chairman of the Carlsberg Laboratory. Extract from the Carlsberg Laboratory minute book.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1878-12-08 Laboratoriet. JCJ om Emil Chr. Hansens ansættelse.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen anbefaler at Emil Chr. Hansen ansættes som forstander for Carlsberg Laboratorium. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.
Transskribering:


Da jeg i et helt Aar har havt Leilighed til at lære Herr E. Hansens Dygtighed og Udholdenhed at kjende og tillige været Vidne til den levende interesse hvormed han omfatter Studiet af alle de Spörgsmaal, som Laboratoriet vil have at beskjæftige sig med, kan jeg uden Betænkning stemme for at Forstanderposten overdrages ham og der er efter min Mening Intet til Hinder for at han ansættes fra 1ste Januar 1879. Iövrigt er jeg rede til at möde til den af Formanden nævnte Tid, dersom et Möde ansees önskelig.

ærbödigst

8/12 78

J. C. Jacobsen

Archive Reference: CA æske 000064669