Back to the menu
1879-09-21
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-09-21
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: About employment of cand. pharm. W. Rossing as assistant at the Carlsberg Laboratory.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-02-21 Laboratoriet. brev fra JCJ til labratoriets bestyrelse vedr. ansættelse af cand. pharm W. Rossing.pdf
Kommentarer: Om ansættelsen af cand. pharm W. Rossing som assistent på Carlsberg Laboratorium.
Transskribering:

Idet jeg sender hoslagte Andragende fra Cand Pharm Rossing videre, skal jeg oplÿse at dette Andragende er fremkommen i Anledning af en Samtale jeg forleden havde med Dr E. Hansen, hvori jeg gjorde ham opmærksom paa, at det vilde være meget önskeligt at Virksomheden i Laboratoriet ikke ganske blev standset i den for Observationer og Analÿser i Brÿggeriet allergunstigste Vintertid og at jeg derfor ansaae det for at være af Vigtighed at hans paatænkte Reise udsættes til henad Foraaret, samt at det vilde være heldigt, dersom han i Mellemtiden kunde indöve en Assistent saavidt at denne kunde arbeide deels paa Fortsættelsen af Luftningsforsögene (i normal Temperatur) deels paa forskjellige andre Opgaver, som jeg i Löbet af Vinteren haaber at faae Tid til at beskjæftige mig med og hvortil det for Hr Hansens egne Studiers Skÿld var önskeligt at have en anden Medhjælper. Hr. Hansen mente
s. 2
ogsaa - ligesom jeg - at han ved en deel af sine egne Studier kunde undgaae megen Tidsspilde til forberedende Arbeider, naar der var en Assistent.-
Dette foranledigede, at han henvendte sig til Herr Rossing om hvem docent Warming for nogen Tid siden havde talt til ham som en til en Assistentpost vel skikket ung Mand og Hr Hansen har senere sagt mig, at Rossing havde gjort et gunstigt Indtrÿk paa ham.-
Iövrigt skal jeg kun bemærke, at det for Brÿggeriet Carlsberg vil være önskeligt at faae Udsigt til i Laboratoriets Assistenter at have mindst een i Reserve som har Evne og Lÿst til "at uddanne sig til Tekniker" (vide Statuterne).
ærbödigst
J. C. Jacobsen
d 21/9 79
Archive Reference: CA æske 000064669