Back to the menu
1879-05-09
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1879-05-09
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage;
Comments: About an inquiry of Mr. Frederiksen. Exerpt from the Carlsberg Laboratory negotiating protocol.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1879-05-09 Laboratoriet. JCJ kommentar om et andragende af hr. Frederiksen.pdf
Kommentarer: Om en ansøgning fra Hr. Frederiksen. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.
Transskribering:


Den Opgave, som Hr Frederiksen agter at stille sig, er ganske vist af stor Interesse, især for Landbruget, men ogsaa for Brÿggerivirksomheden. Efter min Overbeviisning ligger det imidlertid aldeles udenfor Carlsberg Laboratoriets Opgave, at understötte dette Herr Frederiksens Foretagende ved at give Midler til Reiser, Dÿrkningsforsög, osv, osv.- Og ligesaalidt er Laboratoriet det rette Sted til at undersöge de erholdte Bygprövers practiske Anvendelighed og Værdi som Maltvare. Denne Undersögelse maa foretages i et Maltgjöreri og Brÿggeri, hvortil maaskee i enkelte Tilfælde bör föies en chemisk og phÿsiologisk Analÿse, men jeg kan ikke tilraade at Laboratoriet giver noget Löfte derom.
9/5.79 Jacobsen
Archive Reference: CA æske 0000646669