Back to the menu
1883-08-25
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-08-25
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium
Keywords: Carlsberg Laboratory; salaries; salary;
Comments: J. C. Jacobsen proposes pay increase for laboratory managers.
Transcription:
Emneord: Løn; Carlsberg Laboratorium;
Attachments: 1883-08-25 Laboratoriet. Brev fra JCJ til Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsen foreslår lønforhøjelse til Laboratoriets ledere.
Transskribering:
Carlsberg d 25.de August 1883

Til Carlsberg Laboratoriets Bestyrelse
 
Der er nu allerede hengaaet flere Aar siden Regjeringen fremkom med Lovforslag om en Forhöielse af Universitetsprofessorernes Lönning og som en Fölge heraf var Laboratoriets Bestÿrelse i Henhold til Statuterne, forberedt paa en tilsvarende Forhöielse af Laboratorieforstandernes Gager, men som Bekjendt strandede Regjeringens Forslag af storpolitiske Grunde i Folketinget og der er endnu ingen Udsigt til at denne fordærvelige Politik i den nærmeste Tid vil have udspillet sin Rolle.
Det forekommer mig imidlertid ikke rigtigt at Carlsberglaboratoriets Forstandere vedblivende skulle lide under Folketingets Hensynslöshed mod Statens Embedsmænd og mod de Instutioner, hvori disse virke og jeg troer at det vil være i Laboratoriets velforstaaende Interesse at dets Bestÿrelse ikke længere venter paa hvad Folketingets Förere behage at gjöre eller at undlade, men for sit Vedkommende handler saaledes som Regjeringen har villet handle, naar den havde ligesaa frie Hænder.-
Jeg tillader mig derfor at foreslaae, at der fra nu af tillægges Laboratoriets Forstandere den Gageforhöielse, som af Regjeringen blev foreslaaet for Universitetets Professorer.-
 
Ærbödigst
 
J. C. Jacobsen

 
Archive Reference: CA æske 000064669