Back to the menu
1881-01-04
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-01-04
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient:
Keywords: Carlsberg Laboratory; patronage
Comments: J. C. Jacobsens remarks to a proposal from the board of the Carlsberg Laboratory. Exerpt from the Carlsberg Laboratory minute book.
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium; mæcenvirksomhed;
Attachments: 1881-01-04 Laboratoriet. JCJ Kommentar til bestyrelsesforslag.pdf
Kommentarer: J. C. Jacobsens kommentarer til et forslag fra bestyrelsen for Carlsberg Laboratorium vedrørende lønforhøjelse til en laboratoriebetjent. Uddrag af Carlsberg Laboratoriums forhandlingsprotokol.
Transskribering:Jeg kan ikke tilraade Laboratoriet at fölge mit Exempel med at give en Arbeider Lönningstillæg uden anden Grund end den, at han gifter sig. Jeg er nemlig kommen til Erkjendelse af, at jeg i denne Henseende har begaaet en Feil og maa nu vende tilbage til min förste Tanke, kun at give de gifte Folk tillæg, som have tjent mig i længere Tid og som jeg nödig vil undvære, idet jeg da tillige tager Hensÿn til deres stigende Fornödenheder, naar de have en talrig Börneflok at ernære og opdrage.
Hvad den nuværende Laboratoriums Karl angaaer, da er han vel meget "brugbar", men ogsaa meget langsom i sin Gjerning, saa at "hans Tab ingenlunde er uerstatteligt", men det er jo naturligt at dherr Forstandere ikke gjerne ville staa i Veien for en Forbedring i hans Kaar og derforikke have villet undslaae sig for at anbefale hans Ansögning.
I övrigt skal jeg tilföie at det, naar en nÿ Laboratoriums Karl skal antages, formentlig vil være heldigt at vælge en ugift og saavidt muligt give ham logis paa Brÿggeriet, hvilket jeg indtil videre kan tilbÿde, da jeg nu - paa Grund af de altfor talrige Giftermaal af mine Arbeidere - har faaet meget rigelig Plads tilovers i Folkekamrene.

d 4/1 - 81 J. C. Jacobsen

Archive Reference: CA æske 000064669