Back to the menu
1881-01-31
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1881-01-31
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Barfoed, Christen Thomsen
Keywords: Carlsberg Laboratory
Comments: About mr. Weiss
Transcription:
Emneord: Carlsberg Laboratorium
Attachments: 1881-01-31 Laboratoriet. JCJ brev til Barfoed ang. Rossing.pdf
Kommentarer: Om Hr Weiss fratrædelse.
Transskribering:
Herr Professor Barfoed
Formand i Carlsberg Laboratoriets Bestÿrelse
 
De vil maaskee erindre, at jeg i det siste Efteraar afholdte Bestÿrelsesmöde, i hvilket Hr Rossings Fratrædelse som Assistent blev anmeldt, gjorde opmærksom paa, at den anden Assistent, Hr Cand Weiss, maaskee ligeledes i den nærmeste Tid vilde finde Anledning til at fratræde sin Stilling ved Laboratoriet, for at træde over i Brÿggeriets Tjeneste. Dette Tidspunkt er nu indtraadt, efter at Herr Weiss i den senere Tid ved Siden af Arbeiderne i den chemiske Afdeling i Laboratoriet har gjort sig fortrolig med den techniske Virksomhed i Brÿgeriet, i hvis Tjeneste han nu önsker Ansættelse.
Da Herr Laboratorieforstander Kjeldahl har erklæret, at han Intet har at erindre imod, at Herr Weiss nu fratræder sin Stilling ved Laboratoriet og da Brÿggeriet önsker at antage Herr Weiss som Inspecteur, tillader jeg mig at indstille til den
s. ærede Bestÿrelse, at det tillades Herr Cand Weiss at fratræde Tjenesten som Assistent ved Laboratoriet fra 1ste Februar d. A
 
Carlsberg d 31te Januar 1881.
 
Ærbödigst
J. C. Jacobsen
Archive Reference: CA 000064669