Back to the menu
1883-03-03
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1883-03-03
Author: Jacobsen, Jacob Christian
Recipient: Heymann, Philip Wulff
Keywords: Beerprice;
Comments: About the price of beer
Transcription:
Emneord: Ølpris
Attachments: 1883-03-03 JCJ brev til P. W. Heyman.pdf
Kommentarer: Om prisen på øl.
Transskribering:
Gl Carlsberg 3 Marts 83.
 
Hr Grosserer Ph. Heymann
 
Tillad mig i al Venskabelighed at gjöre et Par Bemærkninger ved Deres (i Berlingske refererede) Foredrag i Generalforsamlingen paa Tuborg.-
De er ikke uvidende om, at det ikke er mig men "Brÿggeriforeningen", som (i förste Halvdeel af 1881) nedsatte Ølprisen og at det var til denne Forening De maatte henvende Dem, naar De önskede en Priisforhöielse.
Deres Skrivelse til mig om dette Anliggende og mit Svar derpaa havde fölgelig en aldeles privat Characteer og slige private Breve pleier man ikke at gjøre til Gjenstand for offentlig Omtale og allermindst til en Omtale
s. 2
som den "at det var ufatteligt at Capt Jacobsen holdt saa fast paa disse lave Priiser, osv", hvoraf Publikum maa slutte at min Adfærd er Dem en "ufattelig" Gaade og at de ikke har modtaget en, endog temmelig udförlig Motivering af min Opfattelse.-
Da De fandt det passende, offentlig at omtale mit private Brev, vilde det formentlig ikke have været upassende om De havde meddelt Publikum de i mit Brev meddelte Motiver.
Jeg vil imidlertid ignorere det Passerede, medmindre det skulde blive ÿderligere omhandlet i Bladene, i hvilket Fald jeg antager, at De ikke har Noget imod at jeg offentliggjör hele vor Correspondence om Priisforhöielsen.
 
Ærbödigst
 
J. C. Jacobsen
 
Archive Reference: Heyman's arkiv