Back to the menu
1801-11-01
Language: Danish (Denmark)
Location: Copenhagen
Date: 1801-11-01
Author: Clausen, Christian Ulrich
Recipient: Jacobsen, Christen
Keywords: Reference book; Christen Jacobsen;
Comments: Christen Jacobsens reference book
Transcription:
Emneord: Christen Jacobsen;
Attachments: 1801-11-01 skudsmål for Christen Jacobsen.pdf
Kommentarer: Skudsmålsbog for Christen Jacobsen
Transskribering:
Nærværende Unge Karl Christen Jacobsen som i Dag har været en Giæst ved Herrens Bord i Dronninglunds Kirke, er födt i Nörkiær i Dronninglunds Sogn af gudfrygtige og retskafne Forældre af hvilke han har nÿdt en meget god Christelig Opdragelse og er bleven saa vel oplært, at han i Guds Kundskab og Oplÿsning har udmærket sig iblant sine Jevnlige; lige som han og stedse har viist en besÿnderlig Lÿst til at foröge sin Saligheds Kundskab og til at omgaaes med Guds Ord. Ikke mindre har han lagt Vind ?? paa at rette sig efter sin Kundskab af Ordet og træde i sine dÿdige Forældres Fodspor. Jeg vil og derfor have dette meget skikkelige duelige og veloplÿste unge Menneske, som efter sine Forældres Död og anden Steds at forsöge sin Lÿkke paa det bedste anbefalet til alle dem, som kune bidrage til hans Velfærd; forhaabende at han bestandig som hidtil at have Gud og Dÿden for Øjne, vil stræbe at forhverve sig Guds og Menneskers Yndest
Lundeager Præstegaard 1ste Sept 1800
C. U. Clausen
Sognepræst for Dronninglunds Menighed
Under seglet
 
Tillige attesteres efter Forlangende, at der for nærværende ikke nygrasfeier?? nogen smitsom Sÿgdom her i Sognet. Datum ut supra
C. U. Clausen
Ovennævnte Karl har ... her ved Bryghuset ½ Aar som Arbeids Karl og i den Tid opfört sig ... og skikkelig
Bryghuset den 1 November 1801
Hans Swane
Archive Reference: CA 31959/7643